อัพเดท 4 เทรนด์การสร้างบ้านพักอาศัยปี 2018

1. Smart Home Smart Office
ความเป็น Entrepreneurship ช่วงปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากขึ้นๆ และคาดว่าจะมากขึ้นต่อไปเรื่อย เมื่อโลกปี 2017 เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงเวลาโลกาภิวัฒน์อย่างจริง เมื่อไปถามเด็กจบใหม่รุ่นหลังๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ถ้าไปเข้าทำงานประจำก็ขอออฟฟิศสวยๆ ใกล้บ้าน เพราะเบื่อปัญหารถติด เพราะฉะนั้นการปลูกสร้างบ้านแบบอย่างโฮมออฟฟิศเก๋ๆ จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
ซื้อขาย อพาร์ทเม้นท์

2. Solitude
จากสถิติรายงานว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้าเพศเมียจะมีจำนวนมากกว่าบุรุษ 1.5 ล้านคน จำนวนผู้หญิงเป็นโสดจะมากขึ้น 5.6 ล้านคน และการแต่งงานจะช้าลง 45 % รวมถึงสถิติการเลิกร้างที่มีแนวโน้มสูงขึ้น (อัตราการหย่าร้างในปี 2556 คือ 35% และ ปี 2557 =37% ) ประกอบกับข้อมูลช่วงปัจจุบันที่ประเทศไทยมีประชากรตัวเปล่ากว่า 40% หรือประมาณ 17 ล้านคน “ผู้หญิงตัวคนเดียว” และประชากรโสด จะมีมากขึ้น เทรนด์การสร้างบ้านเรือนในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ที่จะจับตลาดกลุ่มนี้เป็นหลัก คือ เป็นบ้านขนาดย่อม ในราคาคุ้มค่า มีฟังก์ชันงานการครบถ้วน รองรับความต้องการของคนยุคใหม่ที่ชอบกิจกรรมต่าง ๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ มอบความความเป็นส่วนตัว และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

3. Safe & Secure ความปลอดภัย
บ้านที่ปราศจากข้อเสียนั้น นอกจากจะต้องตอบสนองการใช้สอยได้เต็มความสามารถแล้วยังต้องสามารถคุ้มครองสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วย เพราะชีวิตในบ้านคงไม่มีความสุขนัก หากบ้านที่เราอยู่อาศัยไร้ซึ่งความอบอุ่นปลอดภัย เหมือนมีภัยอยู่ใกล้ตัว ซึ่งสองวัตถุหลักที่ทำเทรนด์เรื่องความปลอดภัยน่าจับตามอง ก็คือ การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ (ในปี 2558 ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไปมีจำนวนกว่าร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน และมีการคาดคิดว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคน ภายในปี 2583 ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรไทย)

4. Strong Funding
ลูกค้ากลุ่มนี้มักจะให้ความสำคัญกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวอย่างมาก ครอบครัวเศรษฐีบางท่านปลูกบ้านพักแขกไว้อีก 1-2 หลัง ภายในพื้นที่บ้านตัวเองเพียงเพื่อต้องการให้แขกที่มาเยี่ยมเยียนบ้านของเขาได้มีที่นอนอย่างสุข หรือบางกรณีที่ครอบครัวเศรษฐีเหล่านี้ได้ปลูกบ้านพักของเหล่าบรรดาแม่บ้าน คนขับรถ คนสวน คนงาน และอื่นๆ ไว้ในพื้นที่บ้านพักอาศัยของเขาเพียงเพื่อต้องการดูแลพวกเขาเหล่านี้เสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

For more content, please visit อัพเดท 4 เทรนด์การจัดทำบ้านเรือนปี 2018.