รู้ขวางวางหนอ! สามารถประเมินค่ามูลค่าพื้นที่เองได้มาแหล่งที่อยู่อาศัย โดยไม่ต้องไปบรรลุสำนักงานเนื้อที่

งานสละให้บริการข้อมูลราคาประเมิน

1. ทางอินเตอร์เน็ต ในขณะนี้อาณาประชาราษฎร์ผู้สนใจจะขอรับทราบราคาประเมินที่ดินภายในพื้นที่ทำเนียบประกอบด้วย ค่าประเมินแผ่นดิน รายดัดแปลงแล้วช่องอินเตอร์เน็ตหาได้โดยเข้าเว็บไซต์ข้าวของเครื่องใช้ กรมธนารักษ์ การตะโกนสั่งประกาศขายบ้านฟรีค้นหาจะสัมผัสมีประกาศหมายเลขโฉนดแผ่นดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เลขระวาง เขต เขต และจังหวัดของแปลงที่ดินที่จำเป็นต้องการรับรู้ราคาประเมินค่า

2. งานติดต่อสอบถามทางติดต่อ สำนักตีราคาราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ให้บริการสอบสอบสวนราคาประเมินทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2465 ถึง 67 โดยผู้สอบถามจะควรมีข่าวสารทั้งนี้

• ที่ดินรายแปลง – หมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ระวาง ตำบล เขตและจังหวัด

• โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง – ประเภทสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อาคาร ปีที่ก่อสร้าง จังหวัดที่ตั้งอาคาร

• ห้องชุด – ชื่ออาคารชุด ชั้นที่ตั้งของห้องชุด ทะเบียนอาคารชุด จังหวัดที่ตั้งอาคารชุด กรณีห้องชุดใน กทม. ขอทราบอำเภอ (เขต) ตำบล (แขวง) ด้วย

Read more content at ได้ยินเกียดกันไว้นะ! สามารถประเมินราคาแผ่นดินเองได้แผ่นดินเรือน โดยมิจำเป็นจะต้องไปบรรลุที่ทำการงานที่.